امروز
يکشنبه
فروردين 1399
17
قمری:12 شعبان 1441

میلادی:5 آوریل 2020
 
تاریخ : پنجشنبه 25 مرداد 1397     |     کد : 64

آگهی مزایده عمومی

آگهی مزایده محل ذوب پیه سوزی با تجهیزات موجود در محوطه سازمان کشتارگاه صنعتی تبریز

سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد بند دو، یازدهمین صورتجلسه مورخ 97/04/06 هیات مدیره محترم سازمان ، محل ذوب پیه سوزی با تجهیزات موجود در محوطه سازمان واقع در روستای تازه کند بخش خسروشاه را از طریق مزایده بصورت اجاره برای مدت یک سال واگذار نماید.

سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد بند دو، یازدهمین صورتجلسه مورخ 97/04/06  هیات مدیره محترم سازمان ، محل ذوب پیه سوزی با تجهیزات موجود در محوطه سازمان واقع در روستای تازه کند بخش خسروشاه را از طریق مزایده بصورت اجاره برای مدت یک سال بشرح زیر واگذار نماید لذا از کلیه متقاضیان حقیقی و حقوقی دعوت بعمل می آید ضمن بازدید از محل و دریافت مدارک مزایده از تاریخ نشر آگهی بمدت 15 روز به امور اداری سازمان کشتارگاه صنعتی تبریز  واقع در جاده آذرشهر - بعد از پلیس راه جنب پل هوایی خسروشهر کیلومتر 7 جاده پیاذر - بعد از روستای تازه کند - نرسیده به روستای ساتلو مراجعه فرمایند.
1- سازمان کشتارگاه هیچگونه تعهدی در قبال تامین مواد اولیه (پیه) ندارد.
2- مبلغ پایه برای هر ماه 267،000،000 ريال (دویست و شصت و هفت  میلیون ریال ) می باشد.
3- سازمان کشتارگاه در رد یا قبول هر یک از پیشنهاد ها مختار می باشد.
4- کلیه هزینه چاپ و آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
5- اطلاعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج تحویل خواهد شد.
6 - سپرده شرکت در مزایده 160،200،000 ريال شماره حساب 1135300756510 نزد بانک سپه بنام سازمان کشتارگاه صنعتی تبریز
تاریخ نشر آگهی 1397/05/25


حسین  صفرنژاد
نوشته شده در   پنجشنبه 25 مرداد 1397  ساعت  06:49   توسط   حسین صفرنژاد    تعداد بازدید  68
PDF چاپ چاپ بازگشت
نظرات شما :
 
Refresh
SecurityCode