امروز
جمعه
بهمن 1400
1
قمری:18 جمادى الثانية 1443

میلادی:21 ژانویه 2022
 
 اتوماسیون اداری

 
 
 
5 مزایده عمومی – نوبت اول در کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز

5 مزایده عمومی – نوبت اول در کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز

سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مصوبات هیئت مدیره محترم ، نسبت به فروش آلایش غیر خوراکی (خرخره ، زردپی و مغز نخاعی گاوی)،فروش آلایش حرام (نرینه گاوی وگوسفندی)،واگذاری سالن ذوب پیه به همراه تجهیزات داخل سازمان و واگذاری محل استخوان گیری CS داخل سازمان،واگذاری محل استخوان گیر
سه شنبه بیست و هشتم دي 1400
تعداد بازدید: 22
فروش آلایش غیرخوراکی (هزارلا گاوی) استحصالی از کشتار روز سازمان

مزایده عمومی – نوبت اول
فروش آلایش غیرخوراکی (هزارلا گاوی) استحصالی از کشتار روز سازمان

سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد جلسه شماره بیست و دوم مصوبه هیئت مدیره محترم ، نسبت به فروش آلایش غیرخوراکی (هزارلا گاوی) استحصالی از کشتار روز سازمان بمدت یک سال شمسی از طریق مزایده عمومی اقدام نماید .
سه شنبه هفتم دي 1400
تعداد بازدید: 36
فروش آلایش غیرخوراکی(روده تلخ گاوی)

مزایده عمومی – نوبت اول
فروش آلایش غیرخوراکی(روده تلخ گاوی)

سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد جلسه شماره بیست و سوم مصوبه هیئت مدیره محترم ، نسبت به فروش آلایش غیرخوراکی(روده تلخ گاوی) استحصالی از کشتار روز به مدت یک سال شمسی از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.
دوشنبه ششم دي 1400
تعداد بازدید: 20
واگذاری رستوران داخل محوطه را با تجهیزات و لوازم موجود بصورت

مزایده عمومی – نوبت اول
واگذاری رستوران داخل محوطه را با تجهیزات و لوازم موجود بصورت

سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد جلسه شماره بیست و یکم مصوبه هیئت مدیره محترم ، نسبت به واگذاری رستوران داخل محوطه را با تجهیزات و لوازم موجود بصورت اجاره از طریق مزایده عمومی به مدت یک سال اقدام نماید .
دوشنبه ششم دي 1400
تعداد بازدید: 27
واگذاری سالن خدمات بسته بندی

مزایده عمومی – نوبت اول
واگذاری سالن خدمات بسته بندی

سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد بند یک جلسه شماره بیستم مصوبه هیئت مدیره محترم ، نسبت به واگذاری سالن خدمات بسته بندی بمدت یک سال شمسی از طریق مزایده عمومی اقدام نماید .
دوشنبه ششم دي 1400
تعداد بازدید: 16
کشتارگاه تبریز در مسیر توسعه

شهردار تبریز:
کشتارگاه تبریز در مسیر توسعه

شهردار تبریز در بازدید از کشتارگاه تبریز از اجرای طرح‌های توسعه‌ای در کشتارگاه تبریز خبر داد.
پنجشنبه دوم دي 1400
تعداد بازدید: 30
واگذاری سالن خدمات کله پاک کنی گاوی

آگهی مزایده عمومی – نوبت دوم
واگذاری سالن خدمات کله پاک کنی گاوی

سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز در نظر دارد. به استناد بند دوم جلسه شماره بیست و یک هیئت مدیره سازمان ، نسبت به واگذاری سالن خدمات کله پاک کنی گاوی از طریق مزایده عمومی به مدت یکسال شمسی اقدام نماید .
دوشنبه بیست و نهم آذر 1400
تعداد بازدید: 17
واگذاری سالن خدمات شکمبه گاوی و گوسفندی

مزایده عمومی – نوبت دوم
واگذاری سالن خدمات شکمبه گاوی و گوسفندی

سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد بند یکم جلسه شماره بیست و یک مصوبه هیئت مدیره محترم ، نسبت به واگذاری سالن خدمات شکمبه گاوی و گوسفندی از طریق مزایده عمومی به مدت یک سال اقدام نماید.
دوشنبه بیست و نهم آذر 1400
تعداد بازدید: 15
واگذاری سالن کله پاچه گوسفندی داخل محوطه

مزایده عمومی- نوبت دوم
واگذاری سالن کله پاچه گوسفندی داخل محوطه

سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد بند سوم جلسه شماره بیست و یک مصوبه هیئت مدیره سازمان ، نسبت به واگذاری سالن کله پاچه گوسفندی داخل محوطه را از طریق مزایده عمومی به مدت یک سال اقدام نماید.
دوشنبه بیست و نهم آذر 1400
تعداد بازدید: 21
همکاری کشتارگاه تبریز و منطقه 6  برای جلوگیری از کشتار های غیرمجاز در غرب تبریز

همکاری کشتارگاه تبریز و منطقه 6 برای جلوگیری از کشتار های غیرمجاز در غرب تبریز

در دیدار دوجانبه شهرداری منطقه 6 تبریز و مدیرعامل کشتارگاه تبریز بر لزوم همکاری بین منطقه و این سازمان جهت جلوگیری از کشتارهای غیرمجاز تأکید شد.
چهارشنبه بیست و چهارم آذر 1400
تعداد بازدید: 33
طرح صیانت از دامهای ماده با جدیت ادامه دارد

مدیرعامل کشتارگاه تبریز:
طرح صیانت از دامهای ماده با جدیت ادامه دارد

مدیرعامل سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز گفت: کشتارگاه تبریز با اجرای طرح صیانت از دامهای ماده بدنبال قطع سودجویی برخی افراد برای ذبح دام ماده آبستن است.
دوشنبه هشتم آذر 1400
تعداد بازدید: 28
آرشیو Print RSS
 
 
5 مزایده عمومی – نوبت اول در کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز

5 مزایده عمومی – نوبت اول در کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز

سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مصوبات هیئت مدیره محترم ، نسبت به فروش آلایش غیر خوراکی (خرخره ، زردپی و مغز نخاعی گاوی)،فروش آلایش حرام (نرینه گاوی وگوسفندی)،واگذاری سالن ذوب پیه به همراه تجهیزات داخل سازمان و واگذاری محل استخوان گیری CS داخل سازمان،واگذاری محل استخوان گیر
سه شنبه بیست و هشتم دي 1400
تعداد بازدید: 22
فروش آلایش غیرخوراکی (هزارلا گاوی) استحصالی از کشتار روز سازمان

مزایده عمومی – نوبت اول
فروش آلایش غیرخوراکی (هزارلا گاوی) استحصالی از کشتار روز سازمان

سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد جلسه شماره بیست و دوم مصوبه هیئت مدیره محترم ، نسبت به فروش آلایش غیرخوراکی (هزارلا گاوی) استحصالی از کشتار روز سازمان بمدت یک سال شمسی از طریق مزایده عمومی اقدام نماید .
سه شنبه هفتم دي 1400
تعداد بازدید: 36
فروش آلایش غیرخوراکی(روده تلخ گاوی)

مزایده عمومی – نوبت اول
فروش آلایش غیرخوراکی(روده تلخ گاوی)

سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد جلسه شماره بیست و سوم مصوبه هیئت مدیره محترم ، نسبت به فروش آلایش غیرخوراکی(روده تلخ گاوی) استحصالی از کشتار روز به مدت یک سال شمسی از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.
دوشنبه ششم دي 1400
تعداد بازدید: 20
واگذاری رستوران داخل محوطه را با تجهیزات و لوازم موجود بصورت

مزایده عمومی – نوبت اول
واگذاری رستوران داخل محوطه را با تجهیزات و لوازم موجود بصورت

سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد جلسه شماره بیست و یکم مصوبه هیئت مدیره محترم ، نسبت به واگذاری رستوران داخل محوطه را با تجهیزات و لوازم موجود بصورت اجاره از طریق مزایده عمومی به مدت یک سال اقدام نماید .
دوشنبه ششم دي 1400
تعداد بازدید: 27
واگذاری سالن خدمات بسته بندی

مزایده عمومی – نوبت اول
واگذاری سالن خدمات بسته بندی

سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد بند یک جلسه شماره بیستم مصوبه هیئت مدیره محترم ، نسبت به واگذاری سالن خدمات بسته بندی بمدت یک سال شمسی از طریق مزایده عمومی اقدام نماید .
دوشنبه ششم دي 1400
تعداد بازدید: 16
واگذاری سالن خدمات کله پاک کنی گاوی

آگهی مزایده عمومی – نوبت دوم
واگذاری سالن خدمات کله پاک کنی گاوی

سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز در نظر دارد. به استناد بند دوم جلسه شماره بیست و یک هیئت مدیره سازمان ، نسبت به واگذاری سالن خدمات کله پاک کنی گاوی از طریق مزایده عمومی به مدت یکسال شمسی اقدام نماید .
دوشنبه بیست و نهم آذر 1400
تعداد بازدید: 17
واگذاری سالن خدمات شکمبه گاوی و گوسفندی

مزایده عمومی – نوبت دوم
واگذاری سالن خدمات شکمبه گاوی و گوسفندی

سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد بند یکم جلسه شماره بیست و یک مصوبه هیئت مدیره محترم ، نسبت به واگذاری سالن خدمات شکمبه گاوی و گوسفندی از طریق مزایده عمومی به مدت یک سال اقدام نماید.
دوشنبه بیست و نهم آذر 1400
تعداد بازدید: 15
واگذاری سالن کله پاچه گوسفندی داخل محوطه

مزایده عمومی- نوبت دوم
واگذاری سالن کله پاچه گوسفندی داخل محوطه

سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد بند سوم جلسه شماره بیست و یک مصوبه هیئت مدیره سازمان ، نسبت به واگذاری سالن کله پاچه گوسفندی داخل محوطه را از طریق مزایده عمومی به مدت یک سال اقدام نماید.
دوشنبه بیست و نهم آذر 1400
تعداد بازدید: 21
اجاره محل سالن کله پاچه گوسفندی داخل محوطه

آگهی مزایده عمومی- نوبت اول
اجاره محل سالن کله پاچه گوسفندی داخل محوطه

سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد دستور شماره 65 - 5508 صادره از قائم مقام محترم شهردارتبریز بتاریخ 1400/6/10، نسبت به اجاره محل سالن کله پاچه گوسفندی داخل محوطه را از طریق مزایده عمومی به مدت یک سال اقدام نماید.
دوشنبه دوازدهم مهر 1400
تعداد بازدید: 32
خرید و نصب و راه اندازی دستگاه جهت تبدیل محتویات دام به نهاده دامی

آگهی مناقصه عمومی- نوبت اول
خرید و نصب و راه اندازی دستگاه جهت تبدیل محتویات دام به نهاده دامی

سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد دستور شماره 65 - 5507 صادره از قائم مقام محترم شهردارتبریز بتاریخ 1400/6/10، نسبت به خرید و نصب و راه اندازی دستگاه جهت تبدیل محتویات دام به نهاده دامی را از طریق مناقصه عمومی به مدت تا سه ماه اقدام نماید.
دوشنبه دوازدهم مهر 1400
تعداد بازدید: 27
اجاره محل سالن آلایش خدمات شکمبه گاوی و گوسفندی

آگهی مزایده عمومی
اجاره محل سالن آلایش خدمات شکمبه گاوی و گوسفندی

سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد دستور شماره 65 - 5509 صادره از قائم مقام محترم شهردار تبریز بتاریخ 1400/6/10، نسبت به اجاره محل سالن آلایش خدمات شکمبه گاوی و گوسفندی از طریق مزایده عمومی به مدت یک سال اقدام نماید.
سه شنبه سی ام شهريور 1400
تعداد بازدید: 23
آرشیو Print RSS
 
 تذکر لسانی وظیفه همگانی _ پایگاه مقاومت شهیدیگانه غفاری سازمان کشتارگاه صنعتی تبریز

امام سجاد سلام الله علیه:

  
إِنَّ الْمُنَافِقَ يَنْهَى وَ لَا يَنْتَهِي وَ يَأْمُرُ بِمَا لَا يَأْتِي‏‏

همانا منافق از كار زشت نهى مى كند، امـا خـود از آن اجتناب نمى كند و به كار خوب سفارش مى كند، اما خـود انجـام نمى دهـد.

نهج البلاغه(صبحی صالح)  ص 542 ، ح 374
کافی(ط-الاسلامیه) ج 2 ، ص 396 {شبیه این حدیث در تحف العقول ص 280 و امالی(صدوق) ص 494 ، ح 12}