امروز
چهارشنبه
مهر 1399
9
قمری:13 صفر 1442

میلادی:30 سپتامبر 2020
 
تاریخ : پنجشنبه 5 دي 1398     |     کد : 121

عضو شورای شهر تبریز:

با واگذاری سازمانی که با معیشت مردم در ارتباط است مخالفم

عضو شورای اسلامی شهر تبریز گفت: با واگذاری کشتارگاه، نهاد خدمات رسان به بخش خصوصی مخالفم چون معتقدم با واگذاری سازمان سود دهی که مستقیما با معیشت مردم در ارتباط است موجب ضرر زیان برای شهرداری و مردم تبریز خواهیم بود.

عضو شورای اسلامی شهر تبریز گفت: با واگذاری کشتارگاه، نهاد خدمات رسان به بخش خصوصی مخالفم چون معتقدم با واگذاری سازمان سود دهی که مستقیما با معیشت مردم در ارتباط است موجب ضرر زیان برای شهرداری و مردم تبریز خواهیم بود.

دکتر محرم محمدپور افزود: البته می توان با تعریف پروژه های مختلف قسمتهای مختلف را تحت مدیریت و نظارت شهرداری واگذار کرد اما با واگذاری کلی کشتارگاه مخالفم.

 وی با اشاره به اینکه ارتباط صمیمی با کارکنان کشتارگاه دارد افزود: خوشبختانه اقدامات رفاهی هم برای این قشر زحمت کش فراهم شده است که این هم به نوبه خود ارزشمند و قابل تقدیر است.
 محمد زاده تاکید کرد: چندین مورد برای بازدید به سازمان کشتارگاه شهرداری تبریز آمده بودم که امروز تحولات شگرفی در اینجا شاهد شدم.
وی تصریح کرد: خلاقیتهای جدیدی که در این مجموعه دیدم اقداماتی متفاوتی بود که این قدمهای مثبت می تواند موجب رشد و شکوفایی بیشتر این نهاد خدماترسان به مردم گردد.


PDF چاپ چاپ