امروز
چهارشنبه
مهر 1399
9
قمری:13 صفر 1442

میلادی:30 سپتامبر 2020
 
تاریخ : پنجشنبه 5 دي 1398     |     کد : 122

رییس شورای شهر تبریز:

اقدامات ارزشمندی در کشتارگاه تبریز انجام شده است

رییس شورای اسلامی شهر تبریز در حاشیه بازدید از کشتارگاه تبریز گفت : اقدامات ارزشمندی در خصوص آمار ذبح، شناسنامه دار کردن گوشت های استحصالی و رفاه کارگران کشتارگاه انجام شده است که در نوع خود بی سابقه است.

رییس شورای اسلامی شهر تبریز در حاشیه بازدید از کشتارگاه تبریز گفت : اقدامات ارزشمندی در خصوص آمار ذبح، شناسنامه دار کردن گوشت های استحصالی و رفاه کارگران کشتارگاه انجام شده است که در نوع خود بی سابقه است.
دکتر شهرام دبیری افزود: ابتکار خلاقیت و تحولاتی که در کشتارگاه شهرداری تبریز رخ داده است موجب شد تا به اتفاق چند نفر از اعضای شورا از این سازمان بازدید کنیم.
وی تصریح کرد: مطمعنا در مصوبات جدید شورا در خصوص حمایت از سازمان کشتارگاه شهرداری تبریز اقدامات لازم انجام خواهد شد و برای اطلاع از اقدامات شایسته این سازمان از مدیرعال کشتارگاه تبریز نیز برای ارائه گزارش عملکرد در صحن شورا دعوت خواهد شد.
دبیری تاکید کرد: بدیهی است که اقدامات انجام شده در نحوه خصوصی سازی این نهاد و تصمیم گیریها در شورا تاثیر گذار خواهد بود.


PDF چاپ چاپ