امروز
چهارشنبه
مهر 1399
9
قمری:13 صفر 1442

میلادی:30 سپتامبر 2020
 
تاریخ : جمعه 15 فروردين 1399     |     کد : 151

مدیرعامل کشتارگاه تبریز:

با ذبح غیرمجاز و فروش غیراصولی به شدت برخورد خواهیم کرد

مدیرعامل سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز گفت: برای جلوگیری از سو استفاده و گرانفروشی و همچنین ذبح های غیر مجاز قاطع تر از گذشته اقدام خواهیم کرد و با عاملین به شدت برخورد خواهیم کرد.

مدیرعامل سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز گفت: جهت حفظ سلامت شهروندان وبرای جلوگیری از سو استفاده  و پیشگیری از امراض ساریه با ذبح های غیر مجاز و توزیع گوشت بدون رعایت چرخه پیش سرد در داخل و حاشیه شهر تبریز با همکاری دامپزشکی استان و نیروی انتظامی قاطع تر از گذشته برابر احکام قضایی صادره ، رصد و برخوردخواهیم کرد .
کریم قدرتی افزود: با توجه به تاکیدات و دستورات دادستان محترم مرکز استان و شهردار محترم کلان شهر تبریزدر اجرای وظایف خویش برابر بندهای ۳ و ۴ و ۱۵ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها سازمان کشتارگاه بعنوان یکی از سازمان های تخصصی شهرداری تبریز در راستای امنیت بهداشتی و غذایی شهرتبریز بازرسی های خویش را با همکاری سایر ارگانهای ذیربط بیشتر خواهد نمود .
قدرتی با اشاره به تلاش مجدانه در مسیر تحقق شعار سال 99 مبنی بر جهش تولید ادامه داد: با تأسی به فرمایشات مقام معظم رهبری «مد ظله العالی» سالی توأم با کار جهادی و تلاش مضاعف در مسیر خدمت رسانی به مردم  خواهیم داشت و با توجه به ظرفیتهای سازمان و تلاش مجدانه همکاران، تولید گوشت های شناسنامه دار با قیمت مناسب بعنوان یکی از مایحتاج عمومی مردم را بالا خواهیم برد.
مدیرعامل کشتارگاه تصریح کرد: افزایش 50 درصدی آمار تولید سازمان در 6 ماهه گذشته موجب شد بحرانهای بوجود آمده در تهیه دام و تولید گوشت را با تصمیمان سنجیده و درست پشت سر بگذاریم و امروز در نقطه ای قرار داریم که می توانیم حتی مقدار تولید را خیلی بیشتر هم بنماییم که با یاری حق تعالی این کار را خواهیم کرد.
وی تاکید کرد: در سال آتی با نوسازی ناوگان توزیع و سرعت بخشیدن در سالن تولید امیدواریم گوشتهای سالم و شناسنامه دار در اسرع وقت و به سرعت در اختیار قصابان شهر و مردم قرار گیرد.


PDF چاپ چاپ