امروز
شنبه
بهمن 1399
4
قمری:10 جمادى الثانية 1442

میلادی:23 ژانویه 2021
 
تاریخ : يکشنبه 28 ارديبهشت 1399     |     کد : 156

نوبت دوم آگهی مناقصه عمومی سازمان کشتارگاه صنعتی تبریز

سازمان کشتارگاه صنعتی تبریز در نظر دارد انجام خدمات عمومی کشتار و پشتیبانی های لازم را به پیمانکار ذی صلاح واگذار نماید.

آگهی مناقصه عمومی سازمان کشتارگاه صنعتی تبریز

سازمان کشتارگاه صنعتی تبریز در نظر دارد  طبق بند یک مصوبه هیات مدیره مورخ 98/12/1 سازمان نسبت به انتخاب پیمانکار جهت انجام خدمات عمومی کشتار و پشتیبانی های لازم بصورت حجمی اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان ( اشخاص حقوقی ) حائز شرایط با دارا بودن مجوز رسمی از مراجع ذیصلاح قانونی و دارای رتبه صلاحیت و رزومه کاری دعوت بعمل می آید. ضمن بازدید از محل و دریافت مدارک از تاریخ نشر آگهی به مدت 10 روز به محل دبیرخانه سازمان به آدرس جاده تبریز-آذرشهر، بعد از پلیس راه، جنب پل دوم خسروشهر، کلومتر 7 جاده پیاذر، بعد از روستای تازه کند نرسیده به روستای ساتلو مراجعه فرمایند.
تاریخ تحویل مدرک: روز دوشنبه مورخه 99/2/29 
تاریخ آخرین مهلت تحویل مدارک: ساعت 12 روز چهارشنبه مورخ 99/3/7
تاریخ گشایش مدارک: ساعت 13 روز چهارشنبه 99/3/7
سپرده شرکت در مزایده 500000000( پانصد میلیون ) ریال به شماره حساب 1135300756510 نزد بانک سپه شعبه خسروشهر به نام سازمان کشتارگاه صنعتی تبریز می باشد.
سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز


PDF چاپ چاپ