امروز
يکشنبه
بهمن 1399
5
قمری:11 جمادى الثانية 1442

میلادی:24 ژانویه 2021
 
تاریخ : شنبه 3 خرداد 1399     |     کد : 158

آگهی مناقصه عمومی

سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز در نظر دارد طبق بند یک مصوبه هیات مدیره مورخ 1/12/98 سازمان نسبت به انتخاب پیمانکار جهت انجام خدمات عمومی کشتار و پشتیبانی های لازم به صورت حجمی اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان ( اشخاص حقوقی ) حائز شرایط با دارا بودن مجوز رسمی از مراجع ذیصلاح قانونی و دارای رتبه صلاحیت و رزومه کاری دعوت به عمل می آید.

سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز در نظر دارد طبق بند یک مصوبه هیات مدیره مورخ 1/12/98 سازمان نسبت به انتخاب پیمانکار جهت انجام خدمات عمومی کشتار و پشتیبانی های لازم به صورت حجمی اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان ( اشخاص حقوقی ) حائز شرایط با دارا بودن مجوز رسمی از مراجع ذیصلاح قانونی و دارای رتبه صلاحیت و رزومه کاری دعوت به عمل می آید. ضمن بازدید از محل و دریافت مدارک از تاریخ نشر آگهی به مدت 10 روز به محل دبیرخانه سازمان به آدرس جاده جاده تبریز- آذرشهر، بعد از پلیس راه جنب پل دوم خسروشهر، کیلومتر 7 جاده پیاذر، بعد از روستای تازه کند نرسیده به روستای ساتلو مراجعه فرمایند.
تاریخ تحویل مدارک: روز دوشنبه مورخ 29/2/99
تاریخ آخرین مهلت تحویل مدارک : ساعت 13 روز چهارشنبه 7/3/99
تاریخ گشایش مدارک: ساعت  13 روز چهارشنبه 7/3/99
سپرده شرکت در مزایده: 500000000 (پانصد میلیون ) ریال به شماره حساب 1135300756510 نزد بانک سپه شعبه خسروشهر به نام سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز می باشد.
 


PDF چاپ چاپ