امروز
شنبه
بهمن 1399
4
قمری:10 جمادى الثانية 1442

میلادی:23 ژانویه 2021
 
تاریخ : سه شنبه 1 مهر 1399     |     کد : 168

آگهی تجدید مزایده عمومی

اجاره سالن آلایش کله پاچه گوسفندی

سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز در نظر دارد طبق بند4 جلسه شماره 7 مصوبه هیئت مدیره بتاریخ 98/8/28سازمان نسبت به (اجاره سالن آلایش کله پاچه گوسفندی از طریق مزایده) به مدت یکسال شمسی اقدام نماید.

سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز در نظر دارد طبق بند4 جلسه شماره 7 مصوبه هیئت مدیره بتاریخ 98/8/2/سازمان  نسبت به (اجاره سالن آلایش کله پاچه گوسفندی از طریق مزایده)  به مدت یکسال شمسی اقدام نماید . لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی حائز شرایط دعوت بعمل می آید .جهت دریافت مدارک از تاریخ نشر آگهی به مدت 10 روز به محل دبیرخانه سازمان به آدرس جاده تبریز آذرشهر­- بعد از پلیس راه - جنب پل دوم خسروشهر- کیلومتر 7جاده پیاذر بعد از روستای تازه کند نرسیده به روستای ساتلو مراجعه فرمایند.
 
تاریخ تحویل مدارک :روزیکشنبه مورخ99/7/9
تاریخ آخرین مهلت تحویل مدارک:ساعت 12 روزچهار شنبه مورخ 99/7/9
تاریخ بازگشایی مدارک:ساعت 13 روزچهار شنبه 99/7/9
سپرده شرکت در مزایده 42/000/000 ریال به شماره حساب 1135301142801 نزد بانک سپه شعبه خسروشهر بنام سازمان کشتارگاه صنعتی تبریز می باشد
مبلغ پایه اجاره برای هر ماه 70/000/000ریال می باشد.


PDF چاپ چاپ