امروز
يکشنبه
بهمن 1399
5
قمری:11 جمادى الثانية 1442

میلادی:24 ژانویه 2021
 
تاریخ : سه شنبه 18 آذر 1399     |     کد : 181

آگهی مزایده عمومی

مزایده عمومی واگذاری رستوران داخل سازمان

سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد آیین نامه معاملاتی و همچنین مصوبه هیئت مدیره سازمان رستوران موجود در محوطه سازمان را با تجهیزات و لوازم موجود برای تامین صبحانه پرسنل خود و پذیرایی از مراجعه کنندگان بصورت اجاره بمدت یکسال شمسی از طریق مزایده عمومی واگذار نماید .

   سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد آیین نامه معاملاتی و همچنین مصوبه هیئت مدیره سازمان رستوران موجود در محوطه سازمان را با تجهیزات و لوازم موجود برای تامین صبحانه پرسنل خود و پذیرایی از مراجعه کنندگان بصورت اجاره بمدت یکسال شمسی از طریق مزایده عمومی  واگذار نماید . لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی حائز شرایط دعوت بعمل می آید جهت دریافت مدارک از تاریخ نشر آگهی به مدت 10 روز به محل دبیرخانه سازمان به آدرس جاده تبریز آذرشهر­- بعد از پلیس راه - جنب پل دوم خسروشهر- کیلومتر 7جاده پیاذر بعد از روستای تازه کند نرسیده به روستای ساتلو مراجعه فرمایند.
 
تاریخ تحویل مدارک :روزیکشنبه مورخ16/09/1399
تاریخ آخرین مهلت تحویل مدارک:ساعت 00/12 روزچهارشنبه مورخ 26/09/1399
تاریخ بازگشایی مدارک:ساعت 00/13 روزچهارشنبه مورخ26/09/1399
سپرده شرکت در مزایده 000/000/48ریال به شماره حساب 1135301142801 نزد بانک سپه شعبه خسروشهر بنام سازمان کشتارگاه صنعتی تبریز می باشد
مبلغ پایه اجاره برای هر ماه 000/000/80ریال(هشت میلیون تومان) می باشد.
 


PDF چاپ چاپ