امروز
شنبه
بهمن 1399
4
قمری:10 جمادى الثانية 1442

میلادی:23 ژانویه 2021
 
تاریخ : شنبه 22 آذر 1399     |     کد : 183

تلفن ارتباط با بازرسی کشتارگاه تبریز

مدیریت بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز آمادگی پاسخگویی و دریافت انتقادات پیشنهادات و رسیدگی به شکایات می باشد.

مدیریت بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز آمادگی پاسخگویی و دریافت انتقادات پیشنهادات و رسیدگی به شکایات می باشد.
پلهای ارتباطی:
تلفن تماس: 04133108237 - 09381490061
سامانه پیامکی:
09381490061
سامانه الکترونیکی:
WWW.ish.tabriz.ir
 


PDF چاپ چاپ