امروز
يکشنبه
بهمن 1399
5
قمری:11 جمادى الثانية 1442

میلادی:24 ژانویه 2021
 
تاریخ : دوشنبه 1 دي 1399     |     کد : 189

آگهی مزایده عمومی

واگذاری رستوران داخل سازمان

سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد بند 1 جلسه 10مصوبه هیئت مدیره سازمان رستوران موجود در محوطه سازمان را با تجهیزات و لوازم موجود برای تامین صبحانه پرسنل خود و پذیرایی از مراجعه کنندگان بصورت اجاره بمدت یکسال شمسی از طریق مزایده عمومی واگذار نماید .

سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد بند 1 جلسه 10مصوبه هیئت مدیره سازمان رستوران موجود در محوطه سازمان را با تجهیزات و لوازم موجود برای تامین صبحانه پرسنل خود و پذیرایی از مراجعه کنندگان بصورت اجاره بمدت یکسال شمسی از طریق مزایده عمومی  واگذار نماید . لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی حائز شرایط دعوت بعمل می آید جهت دریافت مدارک از تاریخ نشر آگهی به مدت 10 روز به محل دبیرخانه سازمان به آدرس جاده تبریز آذرشهر­- بعد از پلیس راه - جنب پل دوم خسروشهر- کیلومتر 7جاده پیاذر بعد از روستای تازه کند نرسیده به روستای ساتلو مراجعه فرمایند.
 
تاریخ تحویل مدارک :روزشنبه مورخ09/10/1399
تاریخ آخرین مهلت تحویل مدارک:ساعت 12 روزیکشنبه مورخ 21/10/1399
تاریخ بازگشایی مدارک:ساعت 14 روزیکشنبه مورخ21/10/1399
سپرده شرکت در مزایده 48000000ریال به شماره حساب 1135301142801 نزد بانک سپه شعبه خسروشهر بنام سازمان کشتارگاه صنعتی تبریز می باشد
مبلغ پایه اجاره : برای هر ماه 80000000ریال(هشت میلیون تومان) می باشد.
 


PDF چاپ چاپ