امروز
جمعه
ارديبهشت 1401
30
قمری:19 شوال 1443

میلادی:20 مه 2022
 
تاریخ : دوشنبه 12 مهر 1400     |     کد : 242

آگهی مناقصه عمومی- نوبت اول

خرید و نصب و راه اندازی دستگاه جهت تبدیل محتویات دام به نهاده دامی

سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد دستور شماره 65 - 5507 صادره از قائم مقام محترم شهردارتبریز بتاریخ 1400/6/10، نسبت به خرید و نصب و راه اندازی دستگاه جهت تبدیل محتویات دام به نهاده دامی را از طریق مناقصه عمومی به مدت تا سه ماه اقدام نماید.

سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد دستور  شماره 65 - 5507 صادره از قائم مقام محترم شهردارتبریز بتاریخ 1400/6/10، نسبت به خرید و نصب و راه اندازی دستگاه جهت تبدیل محتویات دام به نهاده دامی را از طریق مناقصه عمومی به مدت تا سه ماه اقدام نماید. لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی حائز شرایط دعوت بعمل می آید .جهت دریافت مدارک از تاریخ نشر آگهی به مدت 10 روز به محل دبیرخانه سازمان به آدرس جاده تبریز آذرشهر­- بعد از پلیس راه - جنب پل دوم خسروشهر- کیلومتر 7جاده پیاذر بعد از روستای تازه کند نرسیده به روستای ساتلو مراجعه فرمایند.
 
تاریخ شروع تحویل مدارک : روز دوشنبه مورخ 1400/6/12
تاریخ آخرین مهلت تحویل مدارک : ساعت 12 روزیکشنبه مورخ 1400/7/25
تاریخ بازگشایی مدارک : ساعت 30/12 روز یکشنبه مورخ 25/07/1400
سپرده شرکت در مناقصه: 550000000 ریال به شماره حساب 1135301142801 نزد بانک سپه شعبه خسروشهر بنام سازمان کشتارگاه صنعتی تبریز می باشد.
مبلغ پایه مناقصه : به مبلغ 11000000000 ریال برابر نظر کارشناس رسمی دادگستری برآورد می گردد.


PDF چاپ چاپ