امروز
جمعه
ارديبهشت 1401
30
قمری:19 شوال 1443

میلادی:20 مه 2022
 
تاریخ : چهارشنبه 24 آذر 1400     |     کد : 250

همکاری کشتارگاه تبریز و منطقه 6 برای جلوگیری از کشتار های غیرمجاز در غرب تبریز

در دیدار دوجانبه شهرداری منطقه 6 تبریز و مدیرعامل کشتارگاه تبریز بر لزوم همکاری بین منطقه و این سازمان جهت جلوگیری از کشتارهای غیرمجاز تأکید شد.

در دیدار کریم قدرتی مدیرعامل سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز با احمد انیسه شهردار منطقه 6 بر لزوم همکاری دوجانبه بین سازمان و منطقه در جهت جلوگیری از کشتارهای غیرمجاز تأکید شد.
در این دیدار قدرتی مدیرعامل کشتارگاه با تأکید بر ممنوع بودن ذبح دام آبستن گفت: به منظور حفظ ذخایر دامی و تشخیص آبستنی دام های ماده، کشتار آنها فقط با صدور گواهی از سوی دامپزشکان سازمان امکان پذیر خواهد بود.
وی با اشاره به عواقب جبران ناپذیر ذبح دام ماده و آبستن گفت: مردم نیز باید  ما را در این کار یاری نموده از خریداری دامهای ماده خودداری نمایند تا در آینده از کمبود گوشت جلوگیری بعمل آید.

در ادامه انیسه شهرداری منطقه 6 با اشاره به وجود آلونکهای غیرمجاز برای نگهداری دام و احشام فروشان در جاده آناخاتون واقع در حوزه استحفاظی این منطقه بر لزوم همکاری دوجانبه در جهت اجرائی نمودن این طرح در این منطقه تأکید کرد.
 


PDF چاپ چاپ