امروز
جمعه
ارديبهشت 1401
30
قمری:19 شوال 1443

میلادی:20 مه 2022
 
تاریخ : دوشنبه 6 دي 1400     |     کد : 255

مزایده عمومی – نوبت اول

واگذاری سالن خدمات بسته بندی

سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد بند یک جلسه شماره بیستم مصوبه هیئت مدیره محترم ، نسبت به واگذاری سالن خدمات بسته بندی بمدت یک سال شمسی از طریق مزایده عمومی اقدام نماید .

سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد بند یک   جلسه شماره بیستم مصوبه هیئت مدیره محترم ، نسبت به واگذاری سالن خدمات     بسته بندی بمدت یک سال شمسی از طریق مزایده عمومی اقدام نماید . لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی حائز شرایط دعوت بعمل می آید .جهت دریافت مدارک از تاریخ نشر آگهی به مدت 10 روز به محل دبیرخانه سازمان به آدرس جاده تبریز آذرشهر­- بعد از پلیس راه - جنب پل دوم خسروشهر- جاده پیاذر بعد از روستای تازه کند نرسیده به روستای ساتلو مراجعه فرمایند.
 
تاریخ شروع تحویل مدارک : روز چهارشنبه مورخ 1400/10/08
تاریخ آخرین مهلت تحویل مدارک : ساعت 12 روز دوشنبه مورخ 1400/10/20
تاریخ بازگشایی مدارک : ساعت 13 روز دوشنبه مورخ 1400/10/20
سپرده شرکت در مزایده 60000000 ریال به شماره حساب 1135301142801 نزد بانک سپه شعبه خسروشهر بنام سازمان کشتارگاه صنعتی تبریز می باشد.
مبلغ پایه مزایده : قیمت پایه واگذاری سالن بسته بندی به مبلغ 100000000 ریال بازای هرماه بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری تعیین می گردد.
 
 


PDF چاپ چاپ