امروز
جمعه
ارديبهشت 1401
30
قمری:19 شوال 1443

میلادی:20 مه 2022
 
تاریخ : دوشنبه 6 دي 1400     |     کد : 256

مزایده عمومی – نوبت اول

واگذاری رستوران داخل محوطه را با تجهیزات و لوازم موجود بصورت

سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد جلسه شماره بیست و یکم مصوبه هیئت مدیره محترم ، نسبت به واگذاری رستوران داخل محوطه را با تجهیزات و لوازم موجود بصورت اجاره از طریق مزایده عمومی به مدت یک سال اقدام نماید .

سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد جلسه شماره بیست و یکم مصوبه هیئت مدیره محترم ، نسبت به واگذاری رستوران داخل محوطه را با تجهیزات و لوازم موجود بصورت اجاره از طریق مزایده عمومی به مدت یک سال اقدام نماید . لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی حائز شرایط دعوت بعمل می آید . جهت دریافت مدارک از تاریخ نشر آگهی به مدت 10 روز به محل دبیرخانه سازمان به آدرس جاده تبریز آذرشهر­- بعد از پلیس راه - جنب پل دوم خسروشهر- جاده پیاذر بعد از روستای تازه کند نرسیده به روستای ساتلو مراجعه فرمایند.
 
تاریخ شروع تحویل مدارک : روز چهارشنبه مورخ 1400/10/8
تاریخ آخرین مهلت تحویل مدارک : ساعت 12 روز دوشنبه مورخ 1400/10/20
تاریخ بازگشایی مدارک : ساعت 30/12 روز دوشنبه مورخ 1400/10/20
سپرده شرکت در مزایده : مبلغ84000000 ریال به شماره حساب 1135301142801 نزد بانک سپه شعبه خسروشهر بنام سازمان کشتارگاه صنعتی تبریز می باشد.
مبلغ پایه مزایده : برای هر ماه مبلغ 140000000ریال برابر نظر کارشناس رسمی دادگستری برآورد می گردد.


PDF چاپ چاپ