امروز
جمعه
ارديبهشت 1401
30
قمری:19 شوال 1443

میلادی:20 مه 2022
 
تاریخ : سه شنبه 7 دي 1400     |     کد : 258

مزایده عمومی – نوبت اول

فروش آلایش غیرخوراکی (هزارلا گاوی) استحصالی از کشتار روز سازمان

سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد جلسه شماره بیست و دوم مصوبه هیئت مدیره محترم ، نسبت به فروش آلایش غیرخوراکی (هزارلا گاوی) استحصالی از کشتار روز سازمان بمدت یک سال شمسی از طریق مزایده عمومی اقدام نماید .

لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی حائز شرایط دعوت بعمل می آید .جهت دریافت مدارک از تاریخ نشر آگهی به مدت 10روز به محل دبیرخانه سازمان به آدرس جاده تبریز آذرشهر­- بعد از پلیس راه - جنب پل دوم خسروشهر- جاده پیاذر بعد از روستای تازه کند نرسیده به روستای ساتلو مراجعه فرمایند.
 
تاریخ شروع تحویل مدارک : روز چهارشنبه مورخ 1400/10/08
تاریخ آخرین مهلت تحویل مدارک : ساعت 12 روز دوشنبه مورخ 1400/10/20
تاریخ بازگشایی مدارک : ساعت 30/13 روز دوشنبه مورخ 1400/10/20
سپرده شرکت در مزایده : مبلغ 4902000000 ریال به شماره حساب 1135301142801 نزد بانک سپه شعبه خسروشهر بنام سازمان کشتارگاه صنعتی تبریز می باشد.
مبلغ پایه مزایده : مبلغ 2150000 ریال بازای هر عدد هزارلا گاوی بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری تعیین می گردد.
 
 


PDF چاپ چاپ