امروز
جمعه
ارديبهشت 1401
30
قمری:19 شوال 1443

میلادی:20 مه 2022
 
تاریخ : چهارشنبه 27 بهمن 1400     |     کد : 262

اطلاعیه:

تردد افراد غیر مسئول بدون مجور در کشتارگاه ممنوع است

نظر به اجرای طرح امنیت بهداشتی و غذایی وهمچنین رعایت پروتکل های بهداشتی کرونا مطابق با دستورالعمل های مربوطه و دستور اکید مدیریت محترم سازمان از روز چهارشنبه مورخه ۲۷ بهمن ماه ، تردد افراد غیر مسئول بدون مجور در کشتارگاه ممنوع است

  نظر به اجرای طرح امنیت بهداشتی و غذایی وهمچنین رعایت پروتکل های بهداشتی کرونا مطابق با دستورالعمل های مربوطه و دستور اکید مدیریت محترم سازمان از روز چهارشنبه مورخه ۲۷ بهمن ماه ، صرفا ترددکشتارکنندگان،قصابان، چوبدارن و پیمانکاران طرف قرارداد سازمان و کارگران پیمانکاران و کارگران مربوط به داخل سازمان مقدور خواهد بود و  هر گونه تردد در داخل سازمان منوط به اخذ مجوز خواهد بود.                                                                        
    روابط عمومی سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز


PDF چاپ چاپ