امروز
جمعه
ارديبهشت 1401
30
قمری:19 شوال 1443

میلادی:20 مه 2022
 
تاریخ : شنبه 21 اسفند 1400     |     کد : 266

آگهی مزایده عمومی کشتارگاه تبریز

سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مصوبه هیئت مدیره سازمان نسبت به مزایده ها به مدت یکسال شمسی ازطریق مزایده عمومی به شرح جدول زیراقدام نماید .

لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی حائز شرایط دعوت بعمل  می آید جهت دریافت مدارک از تاریخ نشر آگهی به مدت 10 روز به محل دبیرخانه سازمان به آدرس جاده تبریز آذرشهر­- بعد از پلیس راه - جنب پل دوم خسروشهر- کیلومتر 7جاده پیاذر بعد از روستای تازه کند نرسیده به روستای ساتلو مراجعه فرمایند.
ردیف  شرح اقلام موضوع مزایده مقدار تقریبی (کیلوگرم) قیمت واحد (ریال) سپرده شرکت در مزایده(ریال) زمان بازگشایی پاکت شماره حساب جهت واریز سپرده شرکت در مزایده
  1
 
انواع ضایعات آهنی سبک و ورقی و نیمه سنگین و
 انواع قطعات مستهلک خودرویی و ضایعاتی و آهنی و حدود 5 شاخه پرده آلومینیومی 2 تا 3 متری و ..
 
 
 
جمعا به مقدار 5/200 کیلوگرم
 
 
 
مبلغ
 105948 ریال
 
 
 
 
جمعا به مبلغ 30000000 ریال
 
 
 
ساعت 12/30 روز چهارشنبه
 مورخه 25/12/1400
 1135301142801 بانک سپه شعبه بنام سازمان کشتارگاه تبریز
    
 2  فروش آلایش غیر خوراکی گاوی(خرخره – زردپی)  
 *****
مبلغ 150000 ریال بازای هر کیلو گرم مبلغ  50000000 ریال ساعت 13 روز چهارشنبه
 مورخه 1400/12/25
       "
  3  واگذاری سالن استخوان گیری CS داخل سازمان  
 *****
مبلغ 4000 ریال بهاء  بازای هرکیلوگرم استخوان گیری  مبلغ 100000000 ریال ساعت 13/30 روز چهارشنبه
 مورخه 1400/12/20
       "
 
 


PDF چاپ چاپ