امروز
جمعه
ارديبهشت 1401
30
قمری:19 شوال 1443

میلادی:20 مه 2022
 
تاریخ : دوشنبه 22 فروردين 1401     |     کد : 271

مدیرعامل کشتارگاه شهرداری تبریز:

با کاشت سه هکتارنهال پسته فضای سبز سازمان توسعه می یابد

به گزارش امور ارتباطات سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز ، کریم قدرتی گفت : سازمان در ادامه توسعه فضای سبز در سال جدید، سه هکتار از زمین های بلا استفاده خود را به کاشت نهال پسته اختصاص داده است.

به گزارش امور ارتباطات سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز ، کریم قدرتی گفت :  سازمان در ادامه توسعه فضای سبز در سال جدید، سه هکتار از زمین های بلا استفاده خود را به کاشت نهال پسته اختصاص داده است.
وی گفت : کاشت 2500 نهال پسته در 30هزار مترمربع از هفته گذشته شروع شده که از بهترین و مرغوب ترین نهال های پسته جهت کاشت خریداری شده است که در آینده انشاا... با به ثمر نشستن این نهال های پسته هم به فضای سبز سازمان افزوده و هم برای درآمد پایدار سازمان از طریق فروش محصول پسته به هزینه های سازمان کمک موثری خواهد کرد.
مدیرعامل کشتارگاه صنعتی تبریزگفت : با توجه به اینکه این سازمان ازآب های تسویه شده خود برای آبیاری فضای سبز خود بهره می برد و هم خاک منطقه نیز مستعد برای کاشت نهال پسته می باشد.
قدرتی تاکید کرد: این سازمان بایدبا افزایش دارآمدهای پایدار در کشتارگاه تبریز نسبت به کاهش هزینه های ذبح دام و مساعدت به پیمانکاران و چوبداران اقدام کند


PDF چاپ چاپ