امروز
جمعه
ارديبهشت 1401
30
قمری:19 شوال 1443

میلادی:20 مه 2022
 
تاریخ : شنبه 10 ارديبهشت 1401     |     کد : 272

مزایده های عمومی – نوبت دوم

سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مصوبات هیئت مدیره محترم ، نسبت به انجام امور ذیل به مدت یک سال شمسی از طریق مناقصه و مزایده اقدام نماید

لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی حائز شرایط دعوت بعمل می آید جهت دریافت مدراک از تاریخ نشر آگهی بمدت 10 روز کاری به محل سازمان به آدرس : جاده تبریز آذرشهر- بعد از پلیس راه- جنب پل هوایی دوم- جاده پیاذر- بعد از دهستان تازه کند مراجعه فرمایند :
 ردیف    عنوان مزایده / مناقصه  قیمت پایه به ریال براساس نظر کارشناس رسمی دادگستری  مبلغ سپرده شرکت در مزایده یا مناقصه به ریال  زمان چاپ آگهی  زمان بازگشایش پاکت  شماره حساب جهت واریز سپرده شرکت در مزایده
  1  مزایده فروش آلایش خوراکی گاوی و گوسفندی(خوش خوراک)  مبلغ 32000ریال بازای هر کیلوگرم  مبلغ 336000000 ریال ساعت 12 روز شنبه مورخه 1401/2/10 ساعت 12/30 روز دوشنبه مورخه 1401/2/19 1135301142801 بانک سپه شعبه خسروشاه بنام سازمان کشتارگاه تبریز
  2  مزایده اجاره سالن رستوران داخل سازمان  مبلغ 105000000 ریال بازای هر ماه  مبلغ  63000000 ریال ساعت 12 روز شنبه مورخه 1401/2/10 ساعت 00/13 روز دوشنبه مورخه 1401/2/19   1135301142801 بانک سپه شعبه خسروشاه بنام سازمان کشتارگاه تبریز
  3  مزایده فروش آلایش غیرخوراکی گاوی(زرد پی)  مبلغ 112500ریال بازای هر کیلو گرم مبلغ 50000000 ریال ساعت 12 روز شنبه مورخه 1401/2/10 ساعت 13/30 روز دوشنبه مورخه 1401/2/19 1135301142801 بانک سپه شعبه خسروشاه بنام سازمان کشتارگاه تبریز
  4   مزایده فروش محصولات واحد تبدیل ضایعات مواد (پودر گوشت – پودر استخوان – روغن استخوان)   مبلغ 50000 ریال بازای هر کیلو گرم پودر گوشت و مبلغ 17000 ریال بازای هر کیلوگرم پودر استخوان و مبلغ 90000 برای روغن جمعا به مبلغ 813000000 ریال ساعت 12 روز شنبه مورخه 1401/2/10 ساعت 14 روز دوشنبه مورخه 1401/2/19 1135301142801 بانک سپه شعبه خسروشاه بنام سازمان کشتارگاه تبریز


PDF چاپ چاپ