امروز
سه شنبه
آذر 1397
27
قمری:11 ربيع الثاني 1440

میلادی:18 دسامبر 2018
 
تاریخ : پنجشنبه 25 مرداد 1397     |     کد : 65

آگهی مزایده عمومی

آگهی مزایده محل ذوب پیه سوزی با تجهیزات موجود در محوطه سازمان کشتارگاه صنعتی تبریز

سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد بند دو، یازدهمین صورتجلسه مورخ 97/04/06 هیات مدیره محترم سازمان ، محل ذوب پیه سوزی با تجهیزات موجود در محوطه سازمان واقع در روستای تازه کند بخش خسروشاه را از طریق مزایده بصورت اجاره برای مدت یک سال واگذار نماید.

سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد بند دو، یازدهمین صورتجلسه مورخ 97/04/06  هیات مدیره محترم سازمان ، محل ذوب پیه سوزی با تجهیزات موجود در محوطه سازمان واقع در روستای تازه کند بخش خسروشاه را از طریق مزایده بصورت اجاره برای مدت یک سال بشرح زیر واگذار نماید لذا از کلیه متقاضیان حقیقی و حقوقی دعوت بعمل می آید ضمن بازدید از محل و دریافت مدارک مزایده از تاریخ نشر آگهی بمدت 15 روز به امور اداری سازمان کشتارگاه صنعتی تبریز  واقع در جاده آذرشهر - بعد از پلیس راه جنب پل هوایی خسروشهر کیلومتر 7 جاده پیاذر - بعد از روستای تازه کند - نرسیده به روستای ساتلو مراجعه فرمایند.
1- سازمان کشتارگاه هیچگونه تعهدی در قبال تامین مواد اولیه (پیه) ندارد.
2- مبلغ پایه برای هر ماه 267،000،000 ريال (دویست و شصت و هفت  میلیون ریال ) می باشد.
3- سازمان کشتارگاه در رد یا قبول هر یک از پیشنهاد ها مختار می باشد.
4- کلیه هزینه چاپ و آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
5- اطلاعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج تحویل خواهد شد.
6 - سپرده شرکت در مزایده 160،200،000 ريال شماره حساب 1135300756510 نزد بانک سپه بنام سازمان کشتارگاه صنعتی تبریز
تاریخ نشر آگهی 1397/05/25


یاسر دستوری
نوشته شده در   پنجشنبه 25 مرداد 1397  ساعت  07:15   توسط   یاسر دستوری    تعداد بازدید  45
PDF چاپ بازگشت
نظرات شما :