امروز
پنجشنبه
آبان 1399
1
قمری:05 ربيع الأول 1442

میلادی:22 اکتبر 2020
 
  برچسب شده با

برچسب شده با کشتارگاه

مزایده فروش آلایش غیر خوراکی (دنبلان و نرینه)

مطالب/ مزایده فروش آلایش غیر خوراکی (دنبلان و نرینه)

                           
      مزایده فروش آلایش غیر خوراکی (دنبلان و نرینه) سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری کلانشهر تبریز در نظر دارد به استناد بند یک بیست و دومین صورتجلسه مورخ 97/07/11 هیات مدیره محترم سازمان نسبت به فروش آلایش غیر خوراکی دامی (دنبلان و نرینه) استحصالی از کشتار روزانه اقدام نماید
شنبه 12 آبان 1397
مزایده فروش آلایش غیر خوراکی (دنبلان و نرینه)

مطالب/ مزایده فروش آلایش غیر خوراکی (دنبلان و نرینه)

                           
      مزایده فروش آلایش غیر خوراکی (دنبلان و نرینه) سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری کلانشهر تبریز در نظر دارد به استناد بند یک بیست و دومین صورتجلسه مورخ 97/07/11 هیات مدیره محترم سازمان نسبت به فروش آلایش غیر خوراکی دامی (دنبلان و نرینه) استحصالی از کشتار روزانه اقدام نماید
شنبه 12 آبان 1397
شکرت در همایش کوهپیمایی حوزه یک بسیج شهرداری

مطالب/ شکرت در همایش کوهپیمایی حوزه یک بسیج شهرداری

                           
      شکرت در همایش کوهپیمایی حوزه یک بسیج شهرداری شکرت بسیجیان پایگاه شهید یگانه غفاری سازمان کشتارگاه صنعتی تبریز در همایش کوهپیمایی حوزه یک بسیج شهرداری
پنجشنبه 2 شهريور 1396
بازدید شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر تبریز از سازمان کشتارگاه صنعتی تبریز

مطالب/ بازدید شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر تبریز از سازمان کشتارگاه صنعتی تبریز

                           
      بازدید شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر تبریز از سازمان کشتارگاه صنعتی تبریز دکتر نجفی و دکتر دبیری روز پنج شنبه مورخه 96/1/31 از سازمان کشتارگاه صنعتی تبریز بازدید کردند
شنبه 2 ارديبهشت 1396
شرکت در همایش 9 دی

مطالب/ شرکت در همایش 9 دی

                           
      شرکت در همایش 9 دی حضور بسیجیان پایگاه شهید یگانه غفاری کشتارگاه صنعتی تبریز در همایش 9 دی در سالن اجتماعات بزرگ مصلی امام خمینی (ره)
شنبه 11 دي 1395