امروز
دوشنبه
اسفند 1399
18
قمری:24 رجب 1442

میلادی:8 مارس 2021
 
  برچسب شده با

برچسب شده با شهرداری تبریز

کشتارگاه تبریز می تواند در کل کشور الگو باشد

مطالب/ کشتارگاه تبریز می تواند در کل کشور الگو باشد

                           
      کشتارگاه تبریز می تواند در کل کشور الگو باشد دکتر روح الله متفکر آزاد نماینده مردم شریف تبریز، اسکو و آذرشهردر مجلس شورای اسلامی از کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز بازدید کرد.
متفکرآزاد عضو هیئت رییسه و نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی، در این بازدید ضمن ابراز خرسندی از فعالیت های موثر صورت پذیرفته در کشتارگاه تبریز گفت: خوشبختانه کارها وامورات ذی قیمتی که در این مجموعه انجام گرفته شایان تقدیر بوده و نقش تاثیر گذار ی در امنیت غذایی مردم داشته است که امیدواریم با تداوم آن بعنوان یک الگو و پیروی دیگر مجموعه های تولیدی گوشت شاهد موفقیتهای روز افزونی دراین عرصه باشیم.

پنجشنبه 18 دي 1399
راه اندازی کمپین «رحمت» توسط شهرداری تبریز با هدف توزیع گوشت بین نیازمندان

مطالب/ راه اندازی کمپین «رحمت» توسط شهرداری تبریز با هدف توزیع گوشت بین نیازمندان

                           
      راه اندازی کمپین «رحمت» توسط شهرداری تبریز با هدف توزیع گوشت بین نیازمندان شهردار تبریز از راه اندازی کمپین« رحمت » توسط شهرداری تبریز و با هدف توزیع گوشت بین نیازمندان خبر داد.
شنبه 9 فروردين 1399